FASON ÜRETİM

Fason Üretim Nedir?


Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir. Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.
 
Fason üretim sayesinde taraflar, profesyonelleştikleri alanlarda yoğunlaşıp, iş çerçeveleri dışındaki alanlara müdahale etme zorunluluğundan kurtulurlar. Üretim konusunda uzmanlaşmış üretici ve pazarlama, dağıtım konusunda uzmanlaşmış ürün sahibi, kendi uzmanlıklarını katarak ortak bir çalışma gerçekleştirir. 
Fason üretim, çeşitli sektörlerde gerçekleştirilebilir. Genel anlamda, üretim yapılan ve fason üretimi kanun tarafından yasaklanmamış tüm sektörlerde fason üretim gerçekleştirilebilir. Ece Konsept Kozmetik olarak biz, fason kozmetik üretimi gerçekleştirmekteyiz. 
Fason üretim birçok aşamadan oluşan bir süreçtir. Ece Konsept Kozmetik olarak, fason kozmetik üretiminde ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri, 3 aşamada sizlere sunuyoruz.
Ürettirmek istediğiniz ürünler için 3 aşama: Toplantı, AR-GE ve Üretim.

                   

1.AŞAMA 
TOPLANTI

Bize fason kozmetik ürün üretimi için başvurduğunuzda öncelikle isteklerinizi ve önem verdiğiniz noktalar konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu amaçla, diğer aşamalar öncesinde ilk yapacağımız şey sizinle samimi bir toplantı gerçekleştirmek ve üretimin tüm aşamalarında nasıl bir yol izlememiz gerekeceğine karar vermek olacak. Analiz aşamasında, istekleriniz ile tecrübemizi birleştirip izlenmesi gereken en doğru yolu bulacağız. Toplantı sonrasında neyi, nasıl yapacağımız hakkında genel bir çerçeve çizmiş olacağız.

1. Ne tür ürünler düşünüyorsunuz?
2. Ürünler için belirli bir konseptiniz var mı?
3. Hangi pazarı hedefliyorsunuz?
4. Zaman aralığınız ve bütçeniz nedir?

2.AŞAMA
AR-GE

Fason kozmetik üretimi ile ilgili yaptığımız toplantı sonrasında oluşturduğumuz çalışma planına uygun olarak, planlanan ürünlerin tasarım ve sunum aşamasına geçeceğiz. Bu aşamanın hedefi üretilecek ürünün tüm yönlerinin belirlenmesi, fiziki ortamda hazırlanması ve sunumu olacak. Tasarım ve hazırlık aşamasının tüm adımlarında size çalışmanın son halini sunup görüşlerinizi alacak ve görüşlerinize uygun şekilde revizyonlar yapacağız.

1. Ambalaj  Seçimi
2. Etiket tasarımı

3.AŞAMA 
ÜRETİM

Analiz ve tasarım aşamaları sonucunda, fason olarak üretilecek kozmetik ürünlerle ilgili gerekli tüm verileri elde etmiş ve üretime hazır hale gelmiş olacağız. Üretim aşamasında, üretimin detayları ile ilgili tüm aşamaları kendi bünyemizde gerçekleştireceğiz.

1. Numune Üretimi


GEREKLİ İzin, Bildirim ve Testler

Fason üretim yaptırmak için, gereken izinler değişiklik göstermektedir. Üretici firma olarak bizim standart üretim izinlerimiz mevcuttur. Kozmetik ürünlerin Sağlık bakanlığı bildirimleri için öncelikle yapılması gereken işlemler:
*Yeni bir firmaysanız öncelikle firma kaydı oluşturulması gerekmektedir.
*Bu kayıt için gerekenler; Mersis no/Vedop no, firma e-posta adresi, firma telefon numarası, imza yetkilisi TC'si, firma yetkilisi e-imzası, firma imza sirküleri, ticari sicil gazetesidir.
*Firma kaydının iki basamağı bulunmaktadır. 1. si ÜTS, 2. si EBS kaydı. Bu başvuruları Sorumlu teknik eleman tarafından yapılması gerekiyor. 1. aşama olan ÜTS başvurunda e-imza kullanılacağından önceden temin edilmesi gerekmektedir.
*ÜTS-EBS kaydından sonra bakanlık incelemesi sonrasında sistemi bildirim yapabilmeniz için açmaktadır.
Bildirimlerin bakanlık onayına gönderilebilmesi için de Sorumlu Teknik Eleman kaydının ÜTS'de kaydedilmesi gerekmektedir. Kozmetik Yönetmeliğine göre; “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.”
Bu kayıt aşamasında da sorumlu teknik eleman olarak görev alan kişinin bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
STE kaydı da tamamlandıktan sonra ürünlere ait formül, barkod ve etiket/kutu görselleri sisteme yüklenerek bildirim işlemleri tamamlanır.

Bu kategoride henüz ürün Yok.